Veelzijdig In Ondersteunende Zorg

Karen Hoefsloot

Gevestigd te Geldrop.
Actief in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Btw nummer: NL001684715B96

Informatie

VIOZ biedt die ondersteuning die nodig is om je eigen plek te hebben, om voor jezelf te beslissen wat belangrijk is in het leven. Uitgaande van je eigen kwaliteiten en je eigen hulpvraag. Waardoor jouw kwaliteit van leven bevorderd wordt en je een eigen weg kunt vinden in je leven. Dit vanuit een positieve instelling en met respect en bejegening. Geen grote organisatie maar kleinschaligheid met persoonlijke aandacht.

Waar cliënten nog steeds onze koers bepalen.

 

Individuele Begeleiding

De individuele Begeleiding wordt geboden aan de cliënt, en/ of zijn/haar omgeving zoals de ouders, brusjes en/of familie en omgeving. Samen met jou bespreken we hoe voor jou de individuele begeleiding het beste geboden kan worden. Sommige mensen vinden het prettig om tijdens een lekkere wandeling of tijdens een kopje koffie ergens anders te praten en weer andere vinden het fijn om juist dingen in huis te doen en zodoende te praten. Door  te bespreken wat het beste bij je past kunnen we samen het beste mogelijke resultaat behalen op een manier die bij jou past. 


De begeleiding  bestaat uit bijv; plannen en structureren dagelijkse leven, budgetteren financiën, zelfstandigheids bevordering, psycho educatie, vrijetijdsbesteding, problemen helder krijgen en oplossing mee zoeken, communicatie verbetering, sociale contacten opbouwen en onderhouden, inzicht in mogelijkheden en beperkingen krijgen, gezinsbegeleiding, pedagogische begeleiding, video interactie begeleiding, coördinatie van zorg, mogelijkheden bekijken op het gebied van wonen, werken, school en indicatie mee aanvragen.

 

Werkwijze

In een intake gesprek wordt samen bekeken naar de hulpvraag die er ligt. Als beide partijen daarna overeenkomen om samen te werken wordt de hulpverlening opgestart en volgt een eerste kennismakingsperiode. Deze is essentieel voor het verdere verloop van de hulpverlening want hierin wordt de basis van vertrouwen gelegd voor het verdere verloop van de hulpverlening. Zonder deze basis is het resultaat van verdere hulpverlening minder.
Na de kennismakingsperiode wordt een plan van aanpak gemaakt met de te behalen doelen en worden prioriteiten gesteld. In het plan van aanpak worden de evaluatie momenten vastgelegd. Tijdens deze evaluatie momenten wordt bekeken welke doelen behaald zijn en welke aangepast moeten worden. Daarna volgt een nieuw plan van aanpak en vervolgd het cyclisch proces van evalueren en bijstellen, aanpassen. Tijdens het hele proces vormt een goed afgestemde en duidelijke communicatie tussen de verschillende partijen een belangrijk onderdeel.