Veelzijdig In Ondersteunende Zorg

Karen Hoefsloot

Gevestigd te Geldrop.
Actief in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Btw nummer: NL001684715B96

Kwaliteit

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost.

In het najaar van 2019 heeft de GGD Brabant- Zuidoost een audit uitgevoerd  naar de kwaliteit binnen VIOZ in het kader van  WMO de Kempen. Het resultaat van deze audit is dat VIOZ op alle gebieden voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Wij hechten veel waarde aan het leveren van goede kwalitatieve zorg en zijn dan ook verheugd dat dit ook gebleken is uit deze audit.